Medaila Daniela Belluša

Nositelia Medaily  Daniela  Belluša  udeľovanej od roku 2007 za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a Spoločnosti:

Milan Karvaš (2007), Jozef Tomko (2007), Eberhard Borsig (2009), Ľubor Fišera (2009), Karol Flórián (2009), Štefan Toma (2009), Michal Uher (2009), Juraj Tolgyessy (2009), Jozef Čižmárik (2011), Dalma Gyepesová (2011), Pavol Šajgalík (2012), Viktor Milata (2014), Peter Šimon (2014), Mária Omastová (2015), Miroslav Koóš (2017), Vladimír Kellő (2018), Ján Labuda (2019), Marián Valko (2019),

 

Medaila Jána Gaža

Cena Jána Gaža je udeľovaná slovenským chemikom pri významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ktorej medzinárodný ohlas dosiahol špičkovú úroveň.

Gregor Ondrejovič (2017), Milan Melník (2019),

 

Čestný člen SCHS

Kamil Antoš (1995), Alexander Szokolay (1995), Ľudovít Treindl (1995), Karol Babor (1997), Milan Karvaš (1997), Štefan Toma (1997), Ľudmila Žúrková (1997), Daniel Belluš (1998), Viktor Romančík (1998), Jozef Polonský (1999), Miroslav Zikmund (2001), Eberhard Borsig (2002), Michal Uher (2002), Dušan Berek (2003), Gregor Ondrejovič (2003), Pavol Hrdlovič (2004), Pavol Kristián (2005), Tomáš Truchlik (2005), Jozef Čižmárik (2008), Mária Reháková (2008), Jozef Čársky (2009), Dalma Gyepesová (2009), Marta Sališová (2009), Ladislav Soják (2009), Ivan Hnát (2010), Dušan Bakoš (2011), Milan Drábik (2013), Karol Flórián (2013), Fedor Macášek (2013), Viktor Milata (2013), Ladislav Petruš (2013), Dušan Velič (2013), Miriam Gálová (2014), Zuzana Hloušková (2014), Ľubor Fišera (2015), Pavol Rajec (2017),

 

Zlatá medaila SCHS

Miroslav Zikmund (1986), Štefan Toma (1987), Karol Babor (1993), Viktor Romančík (1993), Milan Karvaš (1995), Ľudmila Žúrková (1995), Jozef Polonský (1996), Michal Uher (1996), Eberhard Borsig (1998), Gregor Ondrejovič (1998), Dušan Berek (1999), Pavol Hrdlovič (1999), Ján Garaj (1999), Jozef Čársky (2000), Peter Schwendt (2000), Ladislav Soják (2000), Dalma Gyepesová (2001), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (2001), František Hanic (2002), Martin Jambrich (2002), Oskar Markovič (2002), Ján Krupčík (2003), Jozef Bencko (2003), Andrej Staško (2003), Magdaléna Dzurillová (2004), Miriam Gálová (2004), Klára Tkáčová (2004), Miloš Revús (2004), Marta Sališová (2006), Jozef Čižmárik (2013), Viktor Milata (2017),

 

Strieborná medaila SCHS

Štefan Toma (1980), Jozef Tomko (1980), Miroslav Zikmund (1980), Ján Garaj (1980), Ján Mašek (1981), Alexander Szokolay (1981), Ľudmila Žúrková (1981), Gregor Ondrejovič (1985), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (1985), Jozef Polonský (1986), Michal Uher (1986), Jozef Heger (1986), Eberhard Borsig (1987), František Hanic (1987), Fedor Macášek (1987), Viktor Romančík (1988), Pavol Kristián (1990), Anton Sirota (1990), Peter Schwendt (1994), Jozef Čársky (1995), Miriam Gálová (1995), Ladislav Soják (1995), Dušan Berek (1996), Dalma Gyepesová (1996), Aladár Valent (1996), Dušan Bustin (1997), Oskar Markovič (1997), Ján Krupčík (1998), Jozef Bencko (1998), Andrej Staško (1998), Magdaléna Dzurillová (1999), Mária Kohútová (1999), Alžbeta Krutošíková (1999), Vlasta Madajová (1999), Klára Tkáčová (1999), Ivan Hnát (1999), Jaroslav Kalvoda (1999), Oľga Hritzová (2000), Jaroslav Leška (2000), Natália Pliešovská (2000), Jaroslav Zemanovič (2000), Ivo Proks (2001), Marta Sališová (2001), Juraj Kizlink (2001), Oľga Hritzová (2002), Pavel Krkoška (2002), Lyda Rychlá (2002), Jozef Čižmárik (2003), Karol Flórián (2003), Vladislav Holba (2003), Jozef Chomič (2003), Ivan Ružička (2004),

 

Bronzová medaila SCHS

Eberhard Borsig (1980), Milan Karvaš (1980), Jaroslav Leška (1980), Jozef Polonský (1981), Ivo Proks (1981), Karol Babor (1983), Ján Hrivňák (1984), Otakar Liška (1984), Otakar Mlejnek (1984), Viktor Romančík (1984), Pavol Elečko (1985), František Puffler (1985), Ladislav Soják (1985), Eduard Gyepes (1986), Mária Kohútová (1986), Eugen Jóna (1986),

 

Medaila SCHS

Dalma Gyepesová (1986), Dušan Bustin (1987), Anna Ninčáková (1987), Dušan Berek (1988), Jozef Bencko (1988), Ján Mocák (1990), Peter Schwendt (1991), Klára Šinková (1991), Aladár Valent (1991), Ivana Kóšiová (1991), Emanuel Beška (1992), Miriam Gálová (1992), Katarína Špirková (1992), Peter Lazor (1992), Ján Krupčík (1993), Andrea Vargová (1993), Karol Flórián (1994), Pavol Hrdlovič (1994), Klára Tkáčová (1994), Ivan Hnát (1994), Dušan Krnáč (1994), Jana Doháňošová (1994), Ľubor Fišera (1995), Natália Pliešovská (1995), Peter Kasák (1995), Miloš Revús (1995), Július Durmis (2002), Pavel Hodul (2002), Milan Melník (2003), Mária Reháková (2003), Markéta Bláhová (2003), Štefan Stankovský (2003), Peter Ševčík (2003), Imrich Zelenský (2003), Ladislav Lux (2003), Ján Híveš (2003), Peter Šebej (2003), Ivan Herčko (2003), Vladimír Kováčik (2003), Anna Bučková (2005), Slavomil Ďurovič (2005), Kveta Markušová (2005), Milan Melník (2005), Gregor Ondrejovič (2005), Mária Reháková (2005), Jana Gáliková (2005), Miroslav Zikmund (2005), Peter Siroka (2005), Ján Hirsch (2005), Peter Šebej (2005), Monika Ádámová (2005), Eugen Jóna (2005), Ľubor Fišera (2006), Dušan Kaniansky (2006), Štefan Országh (2006), Natália Pliešovská (2006), Peter Kasák (2006), Dušan Bakoš (2006), Ondrej Kyseľ (2007), Milan Lazár (2007), Zuzana Hloušková (2007), Ján Krupčík (2009), Viktor Milata (2009), Marta Mitrová (2009), Ľudovít Treindl (2009), Štefan Schmidt (2009), Ladislav Petruš (2009), Ján Labuda (2009), Dušan Velič (2009), Ján Garaj (2009), Anton Gáplovský (2010), Vasil Koprda (2010), Vladimír Fajnor (2011), Emil Adamkovič (2011), Milan Drábik (2012), Miroslav Koóš (2012), Mária Omastová (2012), Martin Bajus (2013), Monika Jerigová (2014), Mária Porubská (2015), Pavol Šajgalík (2015), Milan Hutta (2015), Vlasta Brezová (2017), Ján Reguli (2017), Jozef Tatiersky (2017), Stanislav Kedžuch (2017), Vladimír Mastihuba (2017), Renáta Oriňáková (2017), Jan John (2017), Alain De Mesmaeker (2019),

 

Pamätná medaila SCHS

Dušan Kaniansky (1996), Mária Fišerová (1996), Pavel Krkoška (1996), Milan Hrabovec (1996), Juraj Kizlink (1996), Oľga Hritzová (1997), Ladislav Smik (1998), Agáta Fargašová (1998), František Bauernfeind (1999), Ivan Ružička (1999), Marta Sališová (1999), Rudolf Sokolík (1999), Klára Šinková (1999), Emil Demeter (1999), Eva Krčahová (1999), Mária Malaníková (1999), Nadežda Kvetňanská (1999), Zuzana Hloušková (2000), Ladislav Petruš (2000), Marta Mitrová (2004), Mária Linkešová (2004), Eva Krčahová (2004), Nadežda Kvetňanská (2004), Marta Brúderová (2004), Miroslav Kozák (2004), Anton Sirota (2005), Aladár Valent (2007),