IUPAC

Stránka Slovenského národného komitétu IUPAC

Kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC, je Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC).

Aktuálny zoznam členov SNK IUPAC:

 • Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., predseda; Inorganic Chemistry Division IUPAC & Interdivisional committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) IUPAC, Associate member
 • Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc., podpredseda
 • RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., tajomníčka
 • Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
 • Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
 • Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
 • Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
 • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
 • Ing. Michal Korenko, PhD.; Physical and Biophysical Chemistry Division IUPAC, Associate member
 • Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.; President & Titular member of Analytical Chemistry Division IUPAC
 • Ing. Igor Lacík, DrSc.; Polymer Division IUPAC, Titular member
 • Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.; Organic and Biomolecular Chemistry Division IUPAC, National representative
 • Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.; Nomenclature and Structure Representation Division IUPAC, National representative
 • Ing. Marek Stach, PhD.
 • RNDr. Erik Szabó, PhD.
 • Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
 • Mgr. Jana Levická, PhD.
 • Mgr. Martin Danko, PhD.
 • RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD

Vybrané relevantné dokumenty a informácie:

Pred časom sme vás informovali o celosvetovej aktivite IUPAC „Periodická tabuľka mladých chemikov“.

Mená a profily laureátov do Periodickej tabuľky mladých chemikov IUPAC sú postupne zverejňované.

https://iupac.org/periodic-table-of-younger-chemists-revealed/,  18 September 2018.

Počínajúc júlom 2018 a končiac júlom 2019 bude takto ocenených 118 vynikajúcich mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom bude periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.  Profil každého takéhoto ‘Young Chemist Element’ nájdete na web-stránke IUPAC100 <iupac.org/100/>.       Medzi prvými 24 laureátmi je aj naša kolegyňa – doc. RNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Nájdete ju na obrázku?

Nominácie stále prebiehajú a sú prijímané.

Sú vo vašom profesionálnom okruh mladí chemici, ktorých profil vás k nominácii inšpiruje? Nominujte ich teraz! Nominate them now!

Milan Drábik,

predseda Slovenského národného komitétu IUPAC.

Please find a few minutes to complete it: http://statisticalresearchcenter.org/global18 

One of the specific tasks for the project is to collect data across the world to inform policy makers from all countries, especially developing countries, about reducing the gap between men and women in mathematical, computing, and natural sciences.
  
We will also need your help to find more respondents (men and women), to answer this survey. Please forward this e-mail to send it to anyone (both men and women) who has studied or worked in mathematics, computing, natural sciences, or the history and philosophy of science and technology. It is only by hearing from as many people as possible that we can understand the worldwide situation for people in these fields.

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK  IUPAC) sa v roku 2018 konalo „per rollam“, v období 17. mája – 07. júna. Zápisnica je vám k dispozícii v prílohe vo vyhradenej časti sekcie IUPAC.

Krátko si z programu tohto zasadnutia dovoľujem upozorniť na 100. výročie založenia IUPACu150. výročie ohlásenia objavu periodického zákona a periodickej tabuľky chemických prvkov, oba v roku 2019, ktorý bol na návrh IUPACu vyhlásený za Medzinárodný rok periodickej tabuľky (IYPT 150). Aktuálne pripravované celosvetové aktivity, nedávno sme ich podrobnejšie predstavili, začínajú mať "ohlas a impakt" aj medzi chemikmi na Slovensku:

https://www.cognitoforms.com/IUPAC1/IUPAC100PERIODICTABLECHALLENGE

Do tohto celosvetového kvízu sme zatiaľ navrhli tri otázky. Ihneď po tom, ako bude centrálne skompletizovaný, pripravíme a sprístupníme jeho slovenskú verziu.

Doc. M. Drábik a Prof. J. Černák oslovili s návrhmi Dr. L. Krivosudského a doc. Andreu Strakovú, rod. Fedorkovú. Ich nominačné formuláre sú spracované a odoslané.

Pochopiteľne do oboch horeuvedených aktivít sú možné aj ďalšie návrhy. Informácie o ďalších aktivitách súvisiacich s obomi výročiami sú a budú postupne prenášané aj na stránku SCHS/SNK IUPAC.

 

Milan Drábik,

predseda SNK IUPAC.

 

NOVINKA

 

Informácie o aktuálne pripravovaných celosvetových aktivitách, ktoré sú dostupné na web stránke IUPAC, budú postupne prenášané aj na stránku SCHS/SNK IUPAC.

Našim cieľom je umožniť takto záujemcom spomedzi chemikov na Slovensku aktívne sa zapojiť do celosvetových aktivít k 150. výročiu objavu periodického zákona a periodickej tabuľky a súčasne k 100. výročiu založenia IUPAC.

------------

Tu prinášame prvé dve takéto informácie a možnosti:

 

https://www.cognitoforms.com/IUPAC1/IUPAC100PERIODICTABLECHALLENGE

------------------------------

 

The United Nations Proclaims the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements

https://iupac.org/united-nations-proclaims-international-year-periodic-table-chemical-elements/ , 28 December 2017

 

On 20 December 2017, during its 74th Plenary Meeting, the United Nations (UN) General Assembly 72nd Session has proclaimed 2019 as the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements (IYPT 2019).

 

The development of the Periodic Table of the Elements is one of the most significant achievements in science and a uniting scientific concept, with broad implications in Astronomy, Chemistry, Physics, Biology and other natural sciences. Particular areas where the Periodic Table and its understanding have had a revolutionary impact are in nuclear medicine, the study of chemical elements and compounds in space and the prediction of novel materials.

 

The International Year of the Periodic Table of Chemical Elements in 2019 will coincide with the 150th anniversary of the discovery of the Periodic System by Dmitry Mendeleev in 1869, and also with the Centenary of IUPAC (IUPAC100). The events of IUPAC100 and of IYPT will enhance the understanding and appreciation of the Periodic Table and chemistry in general among the public.

Z tlačovej správy IUPAC pre vás vybral Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.

A new definition of the mole has arrived

https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/ , 8 January 2018

 

IUPAC is recommending a new definition of the mole based on a specified number of elementary entities [Roberto Marquardt, Juris Meija, Zoltán Mester, Marcy Towns, Ron Weir, Richard Davis and Jürgen Stohner, “Definition of the mole (IUPAC Recommendation 2017)”, Pure Appl. Chem. 90(1), pp. 175-180 (2018), https://doi.org/10.1515/pac-2017-0106]:

The mole, symbol mol, is the SI unit of amount of substance. One mole contains exactly 6.022 140 76 × 1023 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed in mol−1, and is called the Avogadro number.

       

After an extensive consultation with the chemistry community, and following a review and critical evaluation of the literature the new definition comes in advance of the anticipated revision of the International System of Units (SI).

The new SI will be linking all seven base units to fundamental physical constants.Revised definitions of the kilogram, ampere, kelvin and mole are expected to come into force on World Metrology Day, 20 May 2019.

Z tlačovej správy IUPAC pre vás vybral Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.

 

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanu chémiu (IUPAC) organizovala 46. celosvetový kongres IUPAC od 9. do 14. júla 2017 a 49. Valné zhromaždenie IUPAC, ktoré sa konalo od 7. do 13. júla 2017 v brazílskom Sao Paule.